Et eksempel på hvordan noen av reinsdyrene er animert på papir, deretter kopiert, fargelagt og klipt ut. Fordelen med dette er at man lager bare én figur, men ved å bruke flere ulike nr samtidig, når man animerer, ser det ut som det er mange rein. Boken "Animals in Motion" (1957) av Eadweard Muybridge er til god hjelp.