Diverse annet: fortsetter fra forrige side...
-
-
-

-


--

-
-
--

-

-
-
Foredragsholder på Filmmaker's Festival, Oktober 2011. Frankfurt, Tyskland
Jurymedlem CutOutFest, Mexico. November 2011
Deltager i ekspertpanel i Berlinalens Talent Campus: Pencils, puppets and pixels, Berlin, februar 2010
Trollfilm AS har fått markedsføringsmidler fra Fond for Lyd og Bilde,
til www.trollfilm.no, for å markedsføre filmen ”Sinna Mann”, sommer 2009.
”Sinna Mann på tur” har fått støtte fra Film og Kino for å utarbeide turnèopplegg
med ”Sinna Mann” tilpasset ”Den Kulturelle skolesekken”, juli 2009
Filmen ”Sinna Mann” ble vist for justisministere i Europa på en antivoldskongress i Tromsø Juni 2009
Premiere på filmen ”Sinna Mann” på Gimle kino. Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt,
barneombudet Reidar Hjermann, barnepsykolog Magne Raundalen, familieterapeut Øivind Aschjem
Alternativ til Vold, og generalsekretær i Redd Barna Gro Brekken diskuterte filmen i et paneldebatt rett
etter visning. Kong Harald var også til stede. 18.mars 2009. Se NRK innslaget her
Mamma 4 ganger til: Maja (f: 97), Juni (99), Runi (03) og Rein (07)
6 ukers turnering i grunnskolen i Oppland ved ”Den Kulturelle Skolesekken” med et opplegg rundt filmen
”Tornehekken”. Høsten 2002.

Med i International Jury under Animerte Dager i Fredrikstad 2-6. mai 2001.
"Det Kongelige Selskap for Norges Vels sølvmedalje” For regionalt utvikling i et distrikt. Oslo, 2000
Fikk god hjelp av Næringskonsulent i Dovre Kommune til å søke om etableringstøtte BU-midler/SND-
bygdeutviklingmidler til å bygge animasjons-studio. Midlene var til tilleggsnæring knyttet opp til min gård,
+ jeg var jente under 35 år. 1996.
(I dag kommer diverse slike støtteordninger innunder Innovasjon Norge.)
Hovedfagsutstilling på Kunstindustrimuseet i Oslo, for avgangselever på SHKS, Kunst og Håndverskolen,
med filmen ”Lävrasiid Äigi” jan 1996.
Flyttet til Megarden på Dovre, og erstattet ”Killi Animasjon” med Trollfilm AS, sept. 1995.
Pga av sikkerhet for gården, bestemte jeg meg for å starte opp et AS.
Gikk etableringskurs i regi av Ski Næringspark og opprettet et personlig selskap: ”Killi Animasjon”,
og fikk litt SND midler i 1993 for å komme i gang.