Ideen om Boj stammer fra barn i terapi som har fortalt sine historier til Familierådgiver Øivind Aschjem (ATV)
og som han formidlet til forfatter Gro Dahle, med ønske om at hun sammen med ektemann og illustratør
Svein Nyhus, kunne skrive en bok om Sinna Mann. Det er slik at alt Boj sier er autentisk med virkeligheten.

Jeg var lenge på utkikk etter en historie og falt straks for ”Sinna Mann” da forfatter Gro Dahle introduserte
meg for bokmanuset om Boj. Jeg ønsket å lage en film som skulle kunne brukes, og ikke bare være til
underholdning. Egentlig ringte jeg en vinterdag i 2003 for å forhøre meg om en annen bok, ”Snill”, men det
er en annen historie, og en annen film. Denne boken ble nemlig fanget opp av Mikrofilm AS bare et par
uker tidligere.

Gro og Svein lot meg sjenerøst få begynne å jobbe med denne filmen allerede før boken deres var kommet
ut. Flere av karakterene i filmen er derfor hentet fra parets sine tidligere bøker, spesielt fra Svein Nyhus sin
bok ”Verden har ingen hjørner”. Men etter hvert ble også illustrasjonene fra SINNA MANN boken, med sin
symbolikk, med på å forme filmen. Gro Dahle og Svein Nyhus gav meg frie tøyler til å tolke deres verk.
Dette var et fantastisk utgangspunkt og det hadde selvfølgelig aldri blitt en ”Sinna Mann” film uten
SINNA MANN boken, med utgangspunkt i Øivind sitt engasjement for disse barna.