For å kunne lage film profesjonelt er jeg helt avhengig av midler til å kunne gjennomføre prosjektet.
En søknad om midler ble sendt til veldig mange og jeg fikk mange avslag. Det tok ca ett år å få den
*fullfinansiert. Her er søknaden slik den forelå i april 2003:
(* Det var/er svært vanskelig å beregne produksjonstid og kostnader…)

SINNA MANN” SOM KORTFILM
Jeg ønsker å lage en animert film basert på Gro Dahle og Svein Nyhus sin tekst ”Sinna Mann”, som vil
bli en ferdig bok i løpet av høsten -03. Svein Nyhus vil lage illustrasjoner til boken i løpet av våren 2003.

Jeg har kontakt med Gro og Svein og de er svært åpne for både film, alternativ tolkning og eventuelt
endring av teksten til film.

Filmen er tenkt produsert av Trollfilm AS på 35mm fargefilm og vil bli ca 14 minutter lang.
Filmen har en totalkalkyle på 1.736.700,- kr
Produksjonstid 2 ½ år. Premiere sommeren 2006
Produsent Trollfilm AS v/Anita Killi. Regissør Anita Killi
(Filmen ble 6 minutter lengre, kostet ca 1 million mer, og tok 3 ½ år lenger tid å lage)

TEMA:
Filmen setter søkelyset på barnet i et voldelig hjem.