STORYBOARD:
Tusen takk Gro Dahle, for at du introduserte meg for manuset til ”Sinna Mann”. Jeg fikk etter flere år på
søken, en fantastisk historie, som mange har lagt merke til, og skulle nå gjøre den til ”min”. Jeg har aldri
skrevet et skikkelig filmmanus, men begynt rett på å lage storyboard. Dette er min måte å jobbe på…
men også fordi filmene stort sett har vært basert på bøker.
I og med at jeg jobber mye alene, har jeg laget storyboard, som er ment bare for meg. Det finnes ingen
fasit på en storyboard, men i større studioer må alle detaljer være mer presise, da det skal forstås av
mange. Sinna Mann-storyboardet, består av 4 store ark ca 45 x 60cm, med påklistrede små tegnede
miniatyrbilder, som i en tegneserie. På disse plansjene skriver jeg inn notater, tale, beregner tiden, flytter
kanskje på noen av miniatyr-bildene, lager noen nye – og lar ting få skje underveis gjennom hele
produksjonen. Jeg begynner å filme kronologisk, slik at jeg kan forandre både på historien og designen
underveis, uten at det vil bli ”feil”. Det er ikke lett å følge ett tidsskjema og en kallkyle når man jobber slik.
Jeg følger hjertet…. Og siden produksjonen tar flere år, vil det naturlig nok dukke opp nye løsninger, som
kanskje føles bedre underveis. Det er også vanskelig å skynde seg, når en vet at resultatet gjerne blir
bedre når man får ta tiden til hjelp.