Pinsett i bruk for å bytte tunge. Gutten og hunden ligger på en glassplaten, som deler
gjerdet. Foamboard og kraftig tape er brukt til å bygge opp støtte til gjerdet.