Multiplanstanden, med et tysk 35mm Krass animasjonskamera. Et lite videokamera
(med grønn kant) står konstant inn i kamera slik at jeg får sett det riktige bildet...