Dette er tilleggsfigurer, fordi figurene er sett fra nye vinkler.