For å ha kontroll på animasjonen fra en tegning til tegning, er det en fordel å ha på flere tegninger samtidig.
Syntes man animasjonen går for fort kan man tegne mellomtegninger i mellom etterpå for å få bevegelsene
til å gå saktere. Dette er den store fordelen med tegneanimasjon i forhold til direkte animering under kamera.